Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4890 420d
Reposted fromsomebunny somebunny viadezynwoltura dezynwoltura
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat vianolongerinuse nolongerinuse
5287 7f84
Reposted fromblackdrama blackdrama viareperkusje reperkusje
7161 2fef
Reposted fromrol rol vianosiemka nosiemka
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka via2brokegirls 2brokegirls
8216 ae15
9145 7c16
Reposted fromdreamadream dreamadream via2brokegirls 2brokegirls
3613 3e12
0689 f878 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaverronique verronique
0609 4384
Reposted fromrol rol viasskittles sskittles
6664 272d
Reposted fromdarknessinme darknessinme viasskittles sskittles
4617 c7d9 500
Reposted fromsskittles sskittles
2227 aabe 500
Reposted fromverronique verronique viagoaskalice goaskalice
5168 3875 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice
3549 3705 500
2975 d5bc
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastał już nowy dzień, który będzie trwał aż do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny i ten znów będzie taki sam, jak wszystkie dni w życiu Paszczaka.
Schował się więc pod kołdrę i zagrzebał nos w poduszkę, potem przesunął się brzuchem na brzeg łóżka, gdzie było chłodne prześcieradło, a potem rozłożył się na całym łóżku, wyciągając ręce i nogi i wciąż czekał na przyjemny sen, który nie nadchodził. Wreszcie zwinął się w kłębek i zrobił się malutki, ale i to nie pomogło. Starał się być Paszczakiem, którego wszyscy lubią, i starał się być Paszczakiem, którego nikt nie lubi. Lecz co z tego, kiedy i tak ciągle był tylko Paszczakiem, który wszystko robi, jak może najlepiej, ale nic mu naprawdę dobrze nie wychodzi.

- Tove Jansson, Dolina Muminków w Listopadzie
Reposted frommental-cat mental-cat viazEveR zEveR
4066 bd82 500
2525 1028 500
Reposted fromink ink vianfading nfading
6218 64fc
Reposted fromnfading nfading
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl